Index / Zemplén Kincsei

Zemplén Kincsei

Darányi fekvő Tömegkom

 A projektről

A célterület a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület mint HACS területe, amely magába foglalja a Bodrogköz, és a Hegyköz jelentős területét. Az itt található kulturális és épített örökségek bemutatása turisztikai szempontból lényeges feladat. A már jól ismert turisztikai attrakciókon kívül pl. Sárospataki Rákóczi-vár, célunk az ezekhez köthető, illetve ezen a területen fellelhető ez idáig nem kellő hangsúlyt kapott avagy nem rég felfedezett látványosságok és az itt élő emberek kulturális örökségét felvonultató ismeretek összegzése. Ezt a leginkább továbbadható formában kisfilmekkel tudjuk dokumentálni, melyek azon túl, hogy ezen értékek megőrzéséhez járulnak hozzá, különösen alkalmasak az ország és a határon túli régiók lakóihoz is eljuttatni ezeket az információkat.

A területen védett örökségek és újonnan felfedezett látnivalók is fellelhetőek. Ezek közül a régészeti szempontból is különleges Sárospataki Rákóczi Vár nem rég feltárt ágyú öntő műhelye, vagy a Sátoraljaújhely külterületén található Várhegyen feltárás alatt lévő újhelyi vár tipikus példái az újonnan megismert „Zemplén kincseinek” , de a megyer-hegyi Tengerszem is méltatlanul háttérbe szorított értéke a célterületnek. Az idelátogató számára sokrétű információt kívánunk nyújtani az előbb említett „turisztikai attrakciókon” keresztül és a helyi hagyományőrző csoportok és hagyományos mesterségek bemutatásának segítségével a térség turisztikai vonzerejéről. Nem titkolt szándékunk az, hogy a kisfilmek felhasználásával a térségben már oly sokszor megfogalmazott, mint „kitörési pont” a turisztika számára nyújtsunk plusz lehetőséget az által, hogy minél szélesebb körökhöz eljuttatva a filmeket, népszerűsítsük ezt a tájat,építsük imázsát.

 

Filmek

A „Zemplén Kincsei” című pályázat produktuma három olyan kisfilm, melyek a HACS területén található épített, természeti és kulturális értékeket mutatják be és ez által azok megőrzését szolgálják.

„Kincsek föld fölött – föld alatt Zemplén újra felfedezett értékei” címmel a közel fél órás film három olyan értéket kíván bemutatni, amelyek csak arra várnak, hogy újra felfedezzék őket. Eddig ugyanis a föld alatt rejtőztek és csak a napjainkban elvégzett régészeti feltárások, helyreállítások tették lehetővé, hogy ismét felszínre kerüljenek és láthatóvá váljanak a nagyközönség számára is. A film bemutatja többek között a sárospataki ágyúöntő műhelyt, a Megyer hegyi Tengerszemet és az eddig rejtett örökséget, a sátoraljaújhelyi Vár hegyen található várat is, melynek megmaradt falromjait napjainkban tárták fel. A cél az ismeretterjesztésen túl a turisták érdeklődésének felkeltése a helyszínek iránt. Valamint a jelenlegi állapotdokumentálása, átörökítése az utókornak.

 

A „Kézművesség és hagyomány – a múlt jövője” című kisfilm azokat a helyi hagyományokat és hagyományőrző csoportokat vonultatja fel, amelyek atérségben jelentős szerepet játszanak és egyedülálló módon örökítik tovább a kulturális és népi értékeket. Itt megjelennek a népdalok, a népviseletek, a népi mesterségek hagyományait ápoló csoportok és szerepet kapnak a filmben azok a helyi termékek is, amelyek az itt élő kézművesek munkái, termékei.

A „Közelben: természet és építészet” harmadik kisfilm célkitűzése a védett területek természeti értékeinek bemutatása és az épített örökségekkel együtt. A kisfilm egy széles képet ad arról, hogy a régióban milyen természeti és épített örökségeket érdemes meglátogatni egy kirándulás alkalmával. Mindezt nem a teljesség igényével teszi, hanem elsősorban a kevésbé ismert helyekre kívánja irányítani a figyelmet, azokra, amelyek leginkább védettségre szorulnak a jövőben is. Emellett természetesen helyet kapnak a filmben a már ismertebb, idegenforgalmilag és turisztikailag ismert helyek is, mintegy párhuzamba állítva azokat egymással. A kevésbé ismert helyszínek megközelíthetősége is fontos szerepet kap, hogy még inkább elérhetővé váljanak érdeklődők számára.

Az elkészült kisfilmeket filmvetítés során mutatjuk be több helyszínen, valamint az országban rendezett turisztikai kiállításokon, a jövőben.