Index / Magunkról

Magunkról

A Zemplén Televízió 1986 – tól sugároz műsort. 1992-ig kábelen, majd a Magyar Televízió, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közös engedélyével – (252-866/92) – a körzeti (regionális) stúdiók műsoridejében a Zemplén Televízió a Magas-hegyen lévő átjátszó-adón keresztül az éterben kezdte el sugározni adását a Magyar Televízió frekvenciáján.

Ezzel lehetővé válik, hogy a közeli, légvonalban alig néhány kilométerre lévő Sárospatak, a közvetlenül szomszédos települések, valamint a Szlovák Köztársaság és Kárpátalja magyarok lakta területein élők is nézhessék műsorainkat.

Az átjátszó adóval a Zemplén Televízió nézettsége ugrásszerűen megnőtt, s bekapcsolódhattak a nézői körbe a határon túli területek lakossága is.

Ennek megfelelően változott a műsorpolitika: a helyi közélet történésein túl, amely immár kiterjedt Sárospatakra is, egyre szélesebb körben foglalkozik a média a határon túl élő magyarság mindennapjaival, s ezzel párhuzamosan az itt egy tömbben élő szlovák, német, ruszin kisebbség életével, különös tekintettel saját anyanyelvük használatára. Emellett megjelenik a cigány etnikai műsor is.

Egyfajta bizalomépítő és erősítő program indul itt a hármas határ-menti régióban, mely a mai napig is a televízió műsorpolitikájának, arculatának fontos, meghatározó eleme.

1994. július 1. Újabb mérföldkő a Zemplén Televízió életében. 1993-ban beadott pályázata alapján vasárnap kivételével a hét hat napjára a televízió megkapja az UHF-50-es frekvencia használati jogát. (Engedélyszám: 60. 030-263/1994. Stúdióengedély: 136.380/1993.)

Az engedélyezett technikai paraméterek szerint saját adó épül a város fölé emelkedő 517 méteres Magas-hegyen, mikro-összeköttetéssel.

Ebben az időszakban teljesedhet ki – a jelentősen megnövekedett műsoridő következtében – a határon túli, nemzetiségi, kisebbségi műsorok arculata, a televízió közszolgálati műsorszerkezete.

1997. január 1. önálló Közhasznú Társasággá alakítják át a költségvetési intézményt.

1999. újabb jelentős dátum a televízió történetében: az Országos Rádió és Televízió Testület pályázata alapján a Zemplén Televízió Kht. 10 évre elnyeri az UHF-50-es frekvencia használati jogát, napi 24 órában, folyamatos sugárzással.

A televízió ekkor már három önkormányzat –Sátoraljaújhely, Sárospatak és Kisvárda, valamint a Zemplén Televíziózásért Közcélú Egyesület tulajdona.

2000. november 16. újabb jelentős dátum a cég életében: az Országos Rádió és Televízió Testület e médiát pályázata alapján közműsor szolgáltatóvá nyilvánítja.

2004-ben vételkörzet bővítésre pályázott és nyert a Zemplén Televízió az Országos Rádió és Televízió Testületnél, s 2005-ben ennek alapján kicseréltük műsorszóró adónkat. Így ma a Televízió napi 24 órás adásai Sátoraljaújhelyből a 600 m-es Magas-hegyen elhelyezett 1 KW-os műsorszóró adóval sugározzuk: a Hegyköz, Bodrogköz, Hegyalja és Kelet-Szlovákia és Kárpátalja magyarlakta településeire mintegy ötven kilométer távolságban jó minőségben, az alábbi vételkörzetben:

Észak-Kelet Magyarország: Hegyalja, Hegyköz, Bodrogköz települései, Szerencs, Sárospatak Sátoraljaújhely, Cigánd, Tokaj, Pálháza városok

Észak-Szabolcs települései, Záhony, Kisvárda, Nagykálló városok

Kárpátalja határmenti települései, Munkács, Beregszász városok

Dél-Kelet Szlovákia települései, Királyhelmec, Nagykapos, Terebes városok.

A vételkörzetben 300 ezer potenciális nézővel számolunk.

Összegezve elmondható, hogy az elmúlt másfél évtizedben kialakult egy olyan televíziós műhely, mely a helyi társadalom, a demokrácia, a nyilvánosság semmi mással nem pótolható részévé vált, itt a magyar – szlovák – ukrán hármashatár metszéspontjában, ahol családi, rokoni, baráti kapcsolatok ezer és ezer szállal kötik össze az embereket, s a Zemplén TV az egyetlen elektronikus média, mely közérdekű információval eléri az itt élőket napi 24 órában.

A Zemplén Televízió 2013. november 2-ától a sátoraljaújhelyi Magas-hegyről sugározza a digitális adását az UHF 55-ös csatornán.