Index / Hírek / Felhívás gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díjfizetés alóli kivonásának feltételeiről

Felhívás gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díjfizetés alóli kivonásának feltételeiről

Nem kötelező a hulladékszállítási közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak, akiknek székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve közeli hozzátartozója természetes személyként a hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi, annak díját megfizeti.

A hulladékszállítási díjfizetés alól a gazdálkodó szervezet abban az esetben vonható ki, ha az általa termelt kommunális hulladék elfér a természetes személy által megfizetett díj szerinti hulladékgyűjtőbe és erre vonatkozóan legalább T3 besorolású közszolgáltatási díjat megfizeti, illetve vállalja megfizetni. Azon természetes személy, aki T3 díjnál jelenleg kevesebbet fizet, írásbeli nyilatkozattal vállalhatja a T3 díj megfizetését.

FONTOS:  A díjfizetés alóli kivonáshoz jegyzői igazolást kell beszerezni, és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli kivonást. A jegyzői igazoláshoz a gazdálkodó szervezet cégkivonatának, valamint az érintett címre vonatkozóan a természetes személy nevére szóló 2016. I. negyedéves hulladékszállítási díj megfizetését igazoló bizonylat (csekkszelvény, utalási bizonylat) bemutatása szükséges. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye más gazdálkodó szervezet tulajdonában, használatában áll, akkor e tényről mindkét szervezet magánokiratba foglalva köteles nyilatkozni, ezt követően állít ki a jegyző igazolást.

Azon gazdálkodó szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli kivonást, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez, továbbá a székhelytől eltérő központi ügyintézési címmel is rendelkezik és ezt közhitelű dokumentummal igazolni is tudja.

Az igazolások benyújtásának határideje: 2016. április 15., mely határidő jogvesztő a 2016. év tekintetében!Amennyiben a gazdálkodó szervezet ezen határidőig benyújtja az igazolást a közszolgáltató felé, úgy nem terheli díjfizetési kötelezettség a szervezetet 2016. I. negyedévre vonatkozóan sem!

A jegyzői igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés
helye: Polgármesteri Hivatal Főépület földszint 3. szoba
ideje: Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8-16 óra, Szerda: 8-17 óra, Péntek: 8-12:30 óra
elérhetőségek: (47) 525-135, balazs.tibor@satoraljaujhely.hu

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Ajánljuk

Sikeren szerepeltek a sátoraljaújhelyi diákok a Kis Alkotók Köre pályázatán

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium két tanulója Jestrebi Stella és Sütő …