Index / A Tátrától a Tiszáig

A Tátrától a Tiszáig

 

A Tátrától a Tiszáig

Ismét régiókat köt össze a Zemplén Televízió! Nem először van lehetősége a Zemplén Televíziónak arra, hogy az EU Európai Területi Együttműködési (INTERREG) programjával élve a zempléni térség magyar és szlovák területeit kösse össze. A társaságnak a  SKHU/1601/4.1/020 számú projekt során, egy határokon átívelő kommunikációs program megvalósítására van lehetősége, a nagymihályi RRA Sirava partnerségével.

A 2017 szeptemberében induló és 2018 decemberéig tartó projekt „A Tátrától a Tiszáig”, 308.632 Euro összköltségvetésből valósul meg.

A projekt során létre jön egy weboldal, melynek célja, hogy a kétnyelvűség jegyében szlovák és magyar nyelven is információt közvetítve az élő kapcsolatteremtés színterévé váljon, élő és új kulturális termék jöjjön létre, a régió civil szervezetei, intézményei, és települései bekapcsolásával, azok programjainak ismertetésével, bemutatkozásával.

Tartalmát tekintve elsősorban a kultúra, a közélet, a szabadidő, a szociális ellátás, az egészségügy, a vallás, a természetvédelem, az oktatás, tehát az élet számos területén nyújt információt, rövid, szerkesztett magazinműsorok formájában. A műsorokat a Zemplén Televízió és a TV Senior készíti és adásába is rendezi sugárzott műsor formájában.

A program során roadshow-k, közös konferenciák, nyomtatott kiadványok is segítik, a határokon átívelő kommunikáció megvalósítását. Projektünk megvalósítja az intézmények közötti együttműködést, mégpedig oly módon, ami a tágabb értelemben vett intézmények célja kell, hogy legyen: az embereket segíteni, szolgálni.

A projektről információ kapható:
Kassai-Balla Krisztina projektvezető
Email: kballa80@gmail.com
Tel: 47/322-744

http://tatratisza.hu
http://www.skhu.eu

Od Tatier k Tise

Televízia Zemplén opäť spája regióny. Televízii Zemplén, už nie po prvýkrát, sa naskytá možnosť nato, aby využijúc rámce programu regionálnej spolupráce Európskej únie (INTERREG), mediálne spojila maďarskú a slovenskú časť Zemplína. V rámci programu s označením SKHU/1601/4.1/020 spoločnosť získala možnosť na realizáciu komunikačného programu v spolupráci s michalovským partnerom, RRA Šírava.

Projekt „Od Tatier k Tise” so začiatkom od septembra 2017 a trvaním do decembra 2018, bude financovaný z celkového rozpočtu 308.632 Eur.

V rámci projektu sa vytvorí internetová stránka, ktorej cieľom bude, aby v znamení viacjazyčnosti sprostredkovala informácie v maďarskom a slovenskom jazyku, a vytvorila tak priestor pre rozvíjanie vzájomných vzťahov, vďaka čomu vznikne nový produkt kultúry so zapojením a prezentáciou regionálnych civilných organizácií, inštitúcií, obcí a ich programov.

Po stránke obsahovej poskytuje informácie najmä z oblastí kultúry, verejného diania, voľnočasových aktivít, sociálnej kurately, zdravotníctva, náboženstva, ochrany prírody a školstva, teda z oblastí každodenného života, formou krátkych redigovaných magazínov. Magazíny budú vyrábať a vysielať televízie Zemplén Televízió a TV Senior.

Počas programu budú použité aj nástroje pre zabezpečenie cezhraničnej komunikácie, ako napríklad spoločné roadshow, konferencie a tlačové publikácie,
Náš projekt napomôže spolupráci inštitúcií, a to takým spôsobom, ktorý v širšom slova zmysle napĺňa poslanie a cieľ inštitúcií, a to pomáhať a slúžiť ľuďom.

Bližšie informácie o projekte:
Kassai-Balla Krisztina vedúca projektu
Email: kballa80@gmail.com
Tel: 47/322-744

http://tatratisza.hu
http://www.skhu.eu

Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.