Index / Hírek / Ösztöndíjpályázatot hirdet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Ösztöndíjpályázatot hirdet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00037 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” elnevezéssel pályázati támogatásban részesült, mely projekt keretében Sátoraljaújhelyi állandó lakcímmel rendelkező tanulók részére tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet meg.

 

Ösztöndíjpályázat alapvető célja:
Sátoraljaújhelyben élő, jó képességű tanulók felkészülésének, továbbtanulásának anyagi támogatása, különös tekintettel hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.

 

Pályázók köre
Az ösztöndíjban azok sátoraljaújhelyi önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • magyar állampolgárság
  • tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 5-8. osztályában vagy a középiskola 9‑10. osztályában folytatják,
  • előző féléves tanulmányi átlageredményük legalább 4,00
  • sátoraljaújhelyi állandó lakóhely
  • igazolatlan hiányzásuk nincs,

 

Azok a sátoraljaújhelyi lakcímmel rendelkező tanulók is pályázhatnak, akik más településen folytatják tanulmányaikat.

 

Előnyt jelent:

  • iskolán kívüli (művészeti, sport, közösségi, stb) tevékenységben, megyei-, országos tanulmányi versenyen való részvétel igazolása

 

Ösztöndíj mértéke, időtartama, folyósítása
2019/2020 tanév I. félévére 10.000 Ft/hó/diák.
Összesen 20 diák részére, mely egy összegben kerül kifizetésre a pályázó által megjelölt folyószámlára.

 

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2019. szeptember 16.
A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 30. (hétfő) 16 óra
A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő 10 napon belül történik.

 

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap elérhető:

  • Sátoraljaújhely város honlapján, satoraljaujhely.hu,
  • az EFOP irodában (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
  • a sátoraljaújhelyi általános- és középiskolák titkárságán

 

További információ kérhető:
Kánya Tamás
szakmai vezető

Elérhetőség: kanya.tamas@satoraljaujhely.hu, +36 70 5019272

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00037
„Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén”

Ajánljuk

Energetikai beruházás valósul meg a Városi Sportcsarnokban

A pályázati forrásnak köszönthetően háromszáz millió forintot nyert Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok energetikai …