Index / Hírek / Karácsonyi adományt gyűjt a rászoruló kárpátaljai gyermekes magyar családok megsegítésére a Sárospataki Wass Albert Kör

Karácsonyi adományt gyűjt a rászoruló kárpátaljai gyermekes magyar családok megsegítésére a Sárospataki Wass Albert Kör

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is gyűjt karácsonyi pénzadományt rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére. A híradásokból bizonyára mindenki tudja, hogy milyen drámai a helyzet napjainkban Ukrajnában, ezen belül Kárpátalján. A nemzeti kisebbségek sorsa sehol sem könnyű, de képzelhetjük, hogy milyen lehet magyarként élni most egy olyan országban, ahol évek óta dúl a háború és a kormány képletesen is hadat üzent a kisebbségeknek, elsősorban az orosz és magyar ajkú közösségeknek. A magyarlakta területeken talán a gazdasági helyzetből érezhető leginkább a háború hatása. S a valóságos háború mellett egy „nyelvháború” is sújtja újabban az ottani nemzettestvéreinket. Gyakoriak a magyar épületek és szimbólumok elleni támadások, az ukrán nacionalisták gyűlölettel telve lépnek fel a kárpátaljai magyarság ellen, sokszor megbecstelenítve a vereckei emlékművet is.

Adományátadás Beregdédán.

Nagy tehát a létbizonytalanság és folyamatosan félelemben él Kárpátalja magyar lakossága annak ellenére, hogy viszonylag távol vannak a háborús övezettől. Az összetűzések közvetetten kihatnak a gazdasági helyzetre, a munkanélküliségre és a közhangulatra is. A háború kitörése óta különösen nagy szükségük van az ott élőknek a segítségre. Számos nemzetközi és hazai – elsősorban egyházi – segélyszervezet támogatja a lakosokat. Egyesületünk – a hagyományaihoz és az alapszabályban lefektetett elveihez híven – idén is gyűjt adományokat rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére. Gyűjtésünket november végén kezdjük, aztán folytatjuk az adventi ünnepségek alatt. Kérjük, tagjainkat fogadják szeretettel, amikor a városban felkeresik Önöket, a szervezeteket és cégeket adománygyűjtés céljából. Talán soha ennyire nem szorult még rá a segítségre Kárpátalja magyar közössége, mint ezekben az években. Itt az alkalom, hogy kifejezzük: tényleg összetartozunk és segítünk a bajban nemzettestvéreinknek. Az összegyűlt adományt – ahogy eddig is – tagjaink személyesen fogják elvinni és átadni a legrászorultabb beregdédai családoknak várhatóan év végén. A gyűjtésről és az adomány célba juttatásáról a szokott módon (elsősorban a városi honlapon és a SWAK hivatalos Facebook oldalán keresztül) tájékoztatjuk az adakozókat és a sárospataki közvéleményt. Tavaly 330 ezer forint gyűlt össze, melyből 16 rászoruló beregdédai családnak jutott egy kis segítség év végén.

Aki esetleg felajánlását átutalás útján juttatná el hozzánk, az alábbi, az OTP Bank Nyrt. Sárospataki Fiókjánál vezetett számlaszámra történő utalással
megteheti. Ebben az esetben kérjük a közlemény rovatba ezt írja be: adomány Kárpátaljára.

Számlaszám: 11734169-20014184
Számla elnevezése: Sárospataki Wass Albert Kör

Segítsen, hogy segíthessünk!

Mindenki segítségére számítunk!
Mindenki segítségét köszönjük!

„Töretlen hittel ember és magyar”

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Ajánljuk

Elballagtak az Árpád-házi Szent Margit Óvodában

A legkisebbeknek az óvodás korúaknak is szerveznek ballagást az óvó nénik. Természetesen itt nincs előtte …