Index / Hírek / Istentisztelet keretében adtak hálát a hívek Sátoraljaújhelyben a megújult református parókiáért

Istentisztelet keretében adtak hálát a hívek Sátoraljaújhelyben a megújult református parókiáért

Energetikai korszerűsítés, vizesblokk helyreállítás és a villamoshálózat cseréje. Ezeket a munkálatokat végezték el a sátoraljaújhelyi református parókia épületén. A legnagyobb forrást, közel 100 millió forintot a Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosította pályázatból az épület szigetelésére, fűtéskorszerűsítésére és nyílászáróinak cseréjére. Ezentúl Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a gyülekezet tagjai is támogatták a további elvégzendő munkálatokat. A helyreállítás befejezését követően úrvacsorával egybekötött hálaadó istentiszteletet tartottak, melynek során Mészáros István a Zempléni Egyházmegye esperese hirdetett igét.

Ajánljuk

Kórustábornak és kántorképzőnek adott helyet a Református Kollégium Sárospatakon

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kórustáborának és az egyházzenei kántorképző hétnek adott otthont a Református …